Privacy policy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Autorijschool van der Sande kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Autorijschool van der Sande, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Autorijschool van der Sande verstrekt. Autorijschool van der Sande kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM Autorijschool van der Sande GEGEVENS NODIG HEEFT

Autorijschool van der Sande verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van overeenkomsten/aanvragen, verwerking van bestellingen, het incasseren van betalingen, optimaliseren van de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Autorijschool van der Sande kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit één of meerdere overeenkomsten zoals:
– Administratie

HOE LANG Autorijschool van der Sande GEGEVENS BEWAART

Autorijschool van der Sande bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Bent u met ons tot een overeenkomst gekomen nu of in het verleden. Dan worden u gegevens niet langer dan 7 jaar bewaard. Hierbij gaat het alleen om de gegevens die in de documenten zijn opgenomen die we volgens de wettelijke bewaarplicht verplicht zijn te bewaren.

EXTERNE DIENSTEN WAARMEE PERSOONSGEGEVENS GEDEELD WORDEN

– Google Analytics bewaard u gegevens 14 maanden waarna deze automatisch verwijderd worden. Het privacybeleid van Google Analytics kunt u hier lezen.

– Facebook bewaart gegevens die zijn gekoppeld aan uw account tot het moment dat uw account wordt verwijderd, tenzij Facebook deze gegevens niet langer nodig heeft voor het aanbieden van de door Facebook aangeboden producten en diensten. Het privacybeleid van Facebook kunt u hier lezen.

DELEN MET ANDEREN

Autorijschool van der Sande verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt voor de volgende doeleinden:
– Opslaan van back-ups
– Administratie
– Het optimaliseren van de website ten behoeft van het gebruik voor onze klanten

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Autorijschool van der Sande worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Autorijschool van der Sande gebruikt deze informatie uitsluitend om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Autorijschool van der Sande maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Autorijschool van der Sande bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan Autorijschool van der Sande te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Autorijschool van der Sande heeft hier geen invloed op.

Autorijschool van der Sande heeft Google geen toestemming gegeven om via Autorijschool van der Sande verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

SOCIAL MEDIA EN PLUGINS

Autorijschool van der Sande maakt gebruik van Social Media koppelingen waarbij er persoonlijke gegevens worden gedeeld met derden om u een zo goed mogelijke ervaring te bieden en speciaal op u afgestemde advertenties te tonen. Verder maakt Autorijschool van der Sande gebruikt van een aantal plug-ins op de website waarbij het IP-adres (van uw computer) gedeeld wordt. Deze plug-ins zijn voornamelijk bedoeld om de veiligheid te waarborgen en u een zo optimaal werkende website aan te bieden.

Gegevens die worden gedeeld met derden worden zolang bewaard als nodig is voor de uitvoering van het doel. Na het afronden van de werkzaamheden of na de beëindiging van de overeenkomst worden de gegevens verwijderd zodra dit toelaatbaar is.

Autorijschool van der Sande waarborgt alle gegevens zo veilig mogelijk op te slaan. Autorijschool van der Sande verwacht dit ook van derden aan wie de gegevens gedeeld worden. Echter heeft Autorijschool van der Sande hier verder geen invloed op of zeggenschap in. Gegevens die aan derden gedeeld worden zijn wettelijk verplicht of noodzakelijk in verband met de overeenkomst. Gegevens die gedeeld worden met derden wordt zoveel mogelijk geminimaliseerd.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@autorijschoolvdsande.nl. Autorijschool van der Sande zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren en uitvoeren indien van toepassing.

Autorijschool van der Sande behoudt het recht om eventuele persoonsgegevens te bewaren indien dit wettelijk verplicht is tot de datum dat de bewaarplicht voldaan is, of het niet langer wettelijk verplicht is.

BEVEILIGEN

Autorijschool van der Sande neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Autorijschool van der Sande maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Autorijschool van der Sande verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Autorijschool van der Sande op via info@autorijschoolvdsande.nl. https://www.autorijschoolvdsande.nl/ is een website van Autorijschool van der Sande.

 

Autorijschool van der Sande is als volgt te bereiken:
Postadres: Van der Waalsstraat 3 6164BK Geleen
Vestigingsadres: Van der Waalsstraat 3 6164BK Geleen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 14051972
E-mailadres: info@autorijschoolvdsande.nl
Telefoonnummer: 06 – 531 273 39